Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης- Δήμος Αλεξανδρούπολης (ΟΤΑ)
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης- Δήμος Αλεξανδρούπολης (ΟΤΑ)
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης- Δήμος Αλεξανδρούπολης (ΟΤΑ)

Δ/νση; Αίνου 46, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Τηλ.:  +30 2551089690
Fax:   +30 2551089162
E-mail: axdlibrary@gmail.com
Fb page: Alexandroupolis Public Library
Twitter:  @axdlibrary  Alexandroupolis Public Library